Mi a különbség a pszichológus, pszichiáter és coach között?

A pszichológus valamely egyetem bölcsészettudományi karán szerzett viselkedéselemző diplomát, majd opcionálisan pszichoterapeuta tanulmányokat is folytatott. Utóbbi esetben képes pszichoterápiát végezni, feloldani a múltban elnyomott dolgokat.

A pszichiáter valamely egyetem orvostudományi karán szerzett általános orvosi diplomát, mely után pszichiátriára szakosodott. Képes pszichiátriai betegségek gyogyítására.

A Coach valamely felnőttképzési intézmény vagy egyetemi szakirányú továbbképzés keretein belül szerzett Coach képesítést. Rendelkezik coaching, pszichológiai, szociológiai, táplálkozástani, kommunikációtani, mediátori ismeretekkel. Módszere képes a hatékony, gyors célorientált problémamegoldás elősegítésére és a személyiség fejlesztése.

Mi a coaching?

A coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, egyénre szabott, strukturált fejlesztő beszélgetések- és cselekvések sorozata, melynek célja a személyes erősségek, készségek fejlesztése, a problémás helyzetek megoldásában való elakadások megszüntetése, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás, valamint a stressz- és problémakezelésben való gyors, eredményes előrelépés segítése.

Mint módszer, a coaching a múlt problémái helyett a jelen, és a jövő konkrét megoldásaira koncentrál. A múltat csak olyan mértékben vizsgálja, amennyi a probléma megértéséhez szükséges. A coaching során a Kliens határozza meg, hogy mely probléma megoldásához és/vagy mely terület fejlesztéséhez kíván segítséget kapni a coach-tól.

A coach közvetlenül nem ad tanácsot, így a coaching átvitt értelemben vett tanácsadás és nem mentoring. A Kliens (Coachee) ismeri legpontosabban saját élethelyzeteit, az előtte álló feladatokat illetően a legjobb megoldással, megoldásokkal Ő rendelkezik.

A coach fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival, eszközeivel segíti hozzá a Klienst a kitűzött cél eléréséhez. Módszereivel előhozza a Kliens felismeréseit, megállítja rossz kapcsolatkezelési mintáit, és elősegíti új megoldásainak felszínre törését.

Hogyan zajlik egy life coaching ülés?

a., Első személyes ismerkedő, helyzetelemző, problémafeltáró ülés:
Az Ügyfél helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölése és akcióterv közös kidolgozása. Ezen az ülésen határozzuk meg a cél eléréséhez szükséges első gyakorlati feladatot is, melyet az Ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.

b., A második találkozó során megbeszéljük, kielemezzük a gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. Az elért eredményeket megerősítjük, a problémás területekre közösen megoldási alternatívákat dolgozunk ki és járunk körül.
Fontos itt megemlíteni, hogy mint minden coaching-on, itt is az Ügyfél megoldása lesz a jó megoldás, mi ehhez segítjük hozzá az alkalmazott coaching technikákkal, tehát nem tanácsot adunk. A második találkozó végére, a cél összetettségétől függően újabb feladatot beszélünk meg az Ügyfelünkkel.

c., Az előző lépésben leírt módon kielemezzük a feladat megvalósításának tapasztalatait, és közösen haladunk tovább a megoldás felé. Számos esetben a harmadik, negyedik coaching találkozó végére megoldás születik a kijelölt központi cél elérésére, melyet az Ügyfelünk ki is próbál a gyakorlatban.
c/1 Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat és elemző konzultáció következik. A folyamat maximum 10 alkalmas, legtöbb esetben 4-5 találkozó elegendő.
c/2 Ha a központi célunknak megfelelő megoldást megtaláltuk, ezt átültetjük a gyakorlatba. Ennek az Ügyfelünk által történő megvalósítási idejétől függően kerül megtartásra a folyamatot lezáró coaching, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.

Az egyéni ülések időtartama 60 perc.
A párkapcsolati mediáció időtartama 90 perc.

Ez terápia?

Lelkileg egészséges ügyfelekkel dolgozom, tehát a coaching nem terápia. Időtartamát tekintve maximum néhány hónap, a terápia pedig évekig is eltart. Lényeges különbség még, hogy míg a terápiában sok esetben a múltbéli dolgokat kutatjuk, a coachingban csak a probléma megértéséhez szükséges mértékben vizsgáljuk a múltat, de a jelenbe és a jövőbe tekintünk. A cél a probléma leggyorsabb, leghatékonyabb megoldása az ügyfél életminőségének javítása mellett.

Mennyi ideig tart egy life coaching folyamat?

A folyamat maximum 10 alkalmas, legtöbb esetben 4-5 találkozó elegendő.

Tanácsot fogok kapni Tőled?

Nem. A Life Coachingban különböző eszközökkel és módszerekkel a Te új, eddig ismeretlen megoldásaidat, nézőpontjaidat hozzuk felszínre. Te döbbensz rá a felismerésre. Cél az "ÁHÁÁ" pillanat.

Miben tudsz nekem segíteni?

A coach a beszélgetések alkalmával segít a probléma azonosításában, fejleszti az ügyfél önismeretét, megerősíti készségeit, segít, hogy a kliens megfogalmazza és megvalósítsa céljait. A coaching során a kliens a coach segítségével megtalált megoldásokat azok megvalósítása során tesztelheti is, és eközben kiválaszthatja a számára legjobban működő változatot. A coaching végére a gyors- és hatékony problémamegoldás módszere is elsajátítható. A coach rendelkezik pszichológiai ismeretekkel, de nem feltétlenül pszichológus vagy pszichiáter. Lelkileg egészséges ügyfelekkel dolgozik, vagyis a coaching nem terápia.

A coaching rendkívül eredményes, költséghatékony személyes fejlesztő módszer, amelynek célkitűzése, folyamata, időbeli- és pénzbeli ráfordításigénye egyaránt áttekinthető, kontrollálható. A coaching az abban résztvevő személy (és/vagy szervezet) számára a nem megfelelő problémamegoldásból, döntésekből eredő konkrét problémák, konfliktusok megszüntetésének gyors elősegítésére alkalmas, "itt és most". Az "elég jó" megoldás kidolgozását és megvalósítását a coaching folyamata katalizálja. A megoldást a gondolkodás-, és cselekvésbeli változások hozzák.

Felírsz gyógyszert?

Nem. Ez gyógyszermentes segítő módszer.

Milyen óradíjjal dolgozol?

Jelenleg az ügyfélfogadás szünetel.

Mikor kell fizetnem?

Személyes találkozó esetén: az ülés végén.
Táv-Coaching esetén: 24 órával a beszélgetés megkezdése előtt.

Mikor tudunk találkozni?

Jelenleg az ügyfélfogadás szünetel.

Házhoz is jössz?

Amennyiben szeretnéd, igen.

Elhozhatom life coachingra a fiamat / lányomat / páromat / családtagomat?

Természetesen. Kitétel az, hogy a másik félnek is akarnia kell a segítséget. Ráerőltetéssel nem működik.